Σπειροειδή βουρτσάκια, αποστειρωμένα, για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος
για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.

Τεμάχια συσκευασίας: 100