Το Ζελέ Υπερήχων Ultrasoft προσφέρει τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων
που χρησιμοποιούνται.
Απόλυτα διαλυτό-δεν λερώνει τα ρούχα.
Χωρίς φορμαλδεύδη-μη σπερματοκτόνο.
Σε διάφανο και μπλε χρώμα.