Καλώδιο 10 απολήξεων συμβατό με Καρδιογράφο Fucuda Denshi
Μοντέλα:
-CardiMax FX-7202
-CardiMax FX-7402
-CardiMax FX-7101
-CardiMax FX-7102
-FCP 2155
-FCP 2201
-FCP 4101
-FCP 4101A
-FX-101
-FX-102F
-FX-3010
-FX-328UY