Καλώδιο 10 απολήξεων για καρδιογράφο Contec 100G-300G-600G-1200G