Καλώδιο 10 απολήξεων συμβατό με καρδιογράφο GE Marquette.
Μοντέλα:
-Marquette MAC 1000,
-MAC 1100, MAC 1200,
-MAC 1600, MAC 2000,
-MAC 3500,
-MAC 400,
-MAC 500, MAC 600, MAC 800,
-Microsmart M