Καλώδιο 10 απολήξεων συμβατό με καρδιογράφο Mortara.
Μοντέλα:
-ELI 210
-ELI 150
-ELI 250
-ELI 350