Σπάτουλες ξύλινες, μη αποστειρωμένες για λήψη ενδοτραχηλικού επιχρίσματος
για κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.

Τεμάχια συσκευασίας: 100