Σπείραμα Mona Lisa Cu σχήματος “άγκυρας” Cu375.
Με επιφάνεια Χαλκού 375 mm². Η έκδοση αυτή εγγυάται 5 έτη ασφαλούς αντισύλληψης.
Τεχνική εισαγωγής με το ένα χέρι χωρίς να απαιτείται προετοιμασία.