Ενδομήτριο σπειράλ αντισύλληψης Mona Lisa ΝΤ Cu380, σχήματος “T”.