Υπέρηχος Clearvue 350 CARDIO

Ο νέος Υπέρηχος Clearvue 350 σχεδιάστηκε εξ αρχής με βάση τη νέα γενιά τεχνολογίας της Philips Active Array Technology που μεταφέρει καίριες απεικονιστικές τεχνικές από τη κυρίως συσκευή στην ηχοβόλο κεφαλή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Το αποτέλεσμα είναι η δραματική μείωση του όγκου με ταυτόχρονη αύξηση της απεικονιστικής ποιότητας, της λειτουργικότητας αλλά και της αξιοπιστίας του συστήματος σε ένα πολύ ελκυστικό οικονομικό επίπεδο. Εκτός των βασικών καρδιολογικών απεικονίσεων ο υπέρηχος περιλαμβάνει τεχνικές όπως: Tissue Harmonic Imaging, Anatomical M-Mode,  PW TDI Doppler, και HPRF Doppler.

Επίσης διαθέτει :

  • TFT οθόνη 17” υψηλής ευκρίνειας χαμηλής ακτινοβολίας.
  • XRES τεχνική  μείωσης θορύβου  η οποία επεξεργάζεται τις εικόνες σε  επίπεδο pixel  μειώνοντας δραστικά το επίπεδο θορύβου με αποτέλεσμα την σαφή απεικόνιση των ορίων του ενδοκαρδίου.
  • iScan: Πρωτοποριακή τεχνική που με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου ρυθμίζει αυτόματα το Gain και το TGC βάση της ηχογένειας των ανακλώμενων ήχων μειώνοντας  τον χρόνο εξέτασης.
  • Active Native Data Δυνατότητα αλλαγής των πρωτογενών παραμέτρων από τις αποθηκευμένες εικόνες και άμεση σύγκριση παλαιάς με νέα μελέτη.
  • Wall Motion Score Index Βαθμονόμηση της κίνησης  των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας με αυτόματη εισαγωγή των τιμών στην τελική αναφορά.
  • Ταυτόχρονη απεικόνιση έως και 9 κινούμενων εικόνων συγχρονισμένες με το ECG για την παρακολούθηση των μεταβολών κινητικότητας της αριστερής κοιλίας.
  • Σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης  ιατρικών μελετών μέσω σκληρού δίσκου HDD, DVD R/RW, εξωτερικού HDD και USB Flash Drive .
  • Remotely Service/Application Support εξ αποστάσεως τεχνική και κλινική υποστήριξη.
  • Direct printing εικόνων και τελικών αναφορών σε απλό εκτυπωτή Inkjet ή Laser.

Ο υπέρηχος ClearVue 350 είναι ένα ενεργειακά φιλικό σύστημα το οποίο έχει χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος κατά 61% και θερμότητας κατά 72% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα.

 

Τίτλος

Go to Top