Υπέρηχος Clearvue 350 OB-GYN

Ο νέος Υπέρηχος Clearvue 350 σχεδιάστηκε εξ αρχής με βάση τη νέα γενιά τεχνολογίας της Philips Active Array Technology, που μεταφέρει καίριες απεικονιστικές τεχνικές από τη κυρίως συσκευή στην ηχοβόλο κεφαλή με αποτέλεσμα την δραματική μείωση του όγκου και ταυτόχρονη αύξηση της απεικονιστικής ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος σε ένα πολύ ελκυστικό οικονομικό επίπεδο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Ο υπέρηχος διαθέτει υψηλής ευκρίνειας TFT οθόνη 20” και τις πλέον εξελιγμένες σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης, όπως XRES, Tissue Harmonic Imaging, Color Doppler, Directional Power Doppler, Real-time Triplex, 3D Free Hand, Active Native DataiScan: Πρωτοποριακή τεχνική που με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου ρυθμίζονται αυτόματα το Gain, το TGC βάση της ηχογένειας των ανακλώμενων ήχων. Επιπλέον ο υπέρηχος περιλαμβάνει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων μέσω σκληρού δίσκου HDD, οπτικό δίσκο DVD R/RW και τρεις θύρες USB Flash Drive .Το υπερσύγχρονο αυτό σύστημα αρχειοθέτησης, διαθέτει μεγάλες δυνατότητες και εργαλεία αναζήτησης, επεξεργασίας και μετρήσεων, λόγω της πολύ πρόσφατης σχεδίασής του. Επίσης προσφέρει άμεση εκτύπωση εικόνων τελικών αναφορών σε απλό εκτυπωτή Inkjet ή Laser Printer.

Τίτλος

Go to Top