Υπέρηχος Clearvue 550 CARDIO

H Philips παρουσιάζει τον πρωτοποριακό έγχρωμο ψηφιακό Υπέρηχο Clearvue 550 Active Array Technology.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Ο νέος Υπέρηχος Clearvue 550 με τον πολλύσπαστο βραχίονα οθόνης σχεδιάστηκε εξ αρχής με βάση τη νέα γενιά τεχνολογίας της Philips Active Array Technology, που μεταφέρει καίριες απεικονιστικές τεχνικές από τη κυρίως συσκευή στην ηχοβόλο κεφαλή. Το αποτέλεσμα είναι η δραματική μείωση του όγκου με ταυτόχρονη αύξηση της απεικονιστικής ποιότητας, της λειτουργικότητας αλλά και της αξιοπιστίας του συστήματος σε ένα πολύ ελκυστικό οικονομικό επίπεδο. Εκτός των βασικών καρδιολογικών απεικονίσεων περιλαμβάνει τεχνικές  όπως : Tissue Harmonic Imaging, Pulse Inversion Harmonics , Anatomical  M-Mode, TDI, και HPRF Doppler.

Tεχνικά χαρακτηριστικά :

  • TFT οθόνη 19” υψηλής ευκρίνειας χαμηλής ακτινοβολίας.
  • XRES τεχνική  μείωσης θορύβου  η οποία επεξεργάζεται τις εικόνες σε  επίπεδο pixel  μειώνοντας δραστικά το επίπεδο θορύβου με αποτέλεσμα την σαφή απεικόνιση των ορίων του ενδοκαρδίου.
  • iScan: Πρωτοποριακή τεχνική που με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου ρυθμίζει αυτόματα το Gain και το TGC βάση της ηχογένειας των ανακλώμενων ήχων μειώνοντας  τον χρόνο εξέτασης.
  • Active Native Data Δυνατότητα αλλαγής των πρωτογενών παραμέτρων από τις αποθηκευμένες εικόνες  και άμεση σύγκριση παλαιάς με νέα μελέτη.
  •  Wall Motion Score Index Βαθμονόμηση της κίνησης των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας    με αυτόματη εισαγωγή των τιμών στην τελική αναφορά.
  • Ταυτόχρονη απεικόνιση έως και 9 κινούμενων εικόνων συγχρονισμένες με το ECG  για την παρακολούθηση των μεταβολών κινητικότητας της αριστερής κοιλίας.
  • Σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης  ιατρικών μελετών μέσω σκληρού δίσκου HDD,DVD R/RW ,εξωτερικού HDD και USB Flash Drive .
  • Remotely Service/Application Support εξ αποστάσεως τεχνική και κλινική υποστήριξη.
  • Direct printing εικόνων και τελικών αναφορών σε απλό εκτυπωτή Inkjet ή Laser.

Τίτλος

Go to Top