Διατίθενται χαρτιά συμβατά με καρδιοτοκογράφο:

Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με Bistos BT-300 – 130mm X 120mm X 250sh.
Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με BIONET FC 700 – 215mm X 25m.
Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με SMART 1 Medical Econet- 215mm X 25m.
Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με SMART 3 Medical Econet – 152mm X 25m
Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με Insight Lite Medical Econet-112mm X 25m.
Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με Ecotwin Led Medical Econet – 151mm X 90mm X 150sh.
Χαρτί Καρδιοτοκογράφου συμβατό με Contec CMS 800G – 112mm X 100mm X 150sh