Η εταιρία μας τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της

εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης Ιατρικών Μηχανημάτων. Η σωστή και αδιάλλειπτη υποστήριξη

των μηχανημάτων που παρέχουμε, μας έχει καταξιώσει στη συνείδηση των πελατών μας.

Παυλάκης Γεώργιος, Pavlakis Medical Solutions

Δείγματα Προϊόντων

Καινούριος & Ανακατασκευασμένος Εξοπλισμός

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ BRANDS